ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ และเครื่องจักร) ต้องการด่วน !!

อัตราที่รับสมัคร : 10 อัตรา

หน้าที่ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มียานพาหนะเป็นของตนเอง
5. มีความทุ่มเทและตั้งใจในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ต้องการด่วน !!

อัตราที่รับสมัคร : 3 อัตรา

หน้าที่ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
5. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิมพ์ ต้องการด่วน !!

อัตราที่รับสมัคร : 5 อัตรา

หน้าที่ :
พิมพ์รายงานไทย-อังกฤษ ตรวจสอบคำถูก-ผิด จัดรูปเล่มรายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. พิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีความทุ่มเทและตั้งใจในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัครงาน

ส่งอีเมลมาที่ Email : job@thevaluation.com หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
719 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2717-080-8
โทรสาร  0-2717-080-0
E-mail : job@thevaluation.com