คอนโดมิเนียม 1 แห่ง

username password
  
 ทรัพย์ประกาศขาย
 ที่ดิน
 บ้านเดี่ยว
 ทาวน์เฮ้าส์
 อพาร์ทเม้นต์
 คอนโดมิเนียม
 อาคารพาณิชย์
 โกดัง/คลังสินค้า
 โรงงานอุตสาหกรรม
 สำนักงาน
  บทความวิจัย
  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องขอบเขตการทำงาน
 
นอกจากบริษัทเดอะแวลูเอชั่นฯ จะให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ยังให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • งานสำรวจและวิจัยตลาด
 • งานบริหารโครงการ
 • งานบริหารงานก่อสร้าง
 • งานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • งานประเมินมูลค่ากิจการ
 • งานตรวจสอบอาคาร

วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 
 • เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืม / จดจำนอง
 • เพื่อใช้ในการซื้อ - ขาย / เช่าทรัพย์สิน
 • เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ / กำหนดมูลค่าหุ้น
 • เพื่อร่วมกิจการ / แลกเปลี่ยนมูลค่าหุ้น
 • เพื่อใช้ประกอบการอุธรณ์กรณีเวนคืนของทางราชการ
 • เพื่อการจัดการมรดกและอื่นๆ

ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
 
 • ที่ดิน อาคารพักอาศัย โครงการพัฒนาต่างๆ
 • อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน
 • โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ ห้างสรรพสินค้า
 • โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า และเหมืองแร่
 • เครื่องจักร รถยนต์ ยานพาหนะ
 • เรือสินค้า เรือยอร์ช เรือสำราญ
 • อุปกรณ์ประกอบอาคาร เฟอร์นิเจอร์บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
โซน B-2 ชั้น 12 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ 719 ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2717-0801-8   มือถือ 081-512-9411, 083-888-4810   โทรสาร 0-2717-0800
E-mail : webmaster@thevaluation.com    Line id: vclineid